Mệt không thì nói nhau nghe

Anh có mệt không anh
Khi phải chạy đi chạy lại giữa hai con người khác
Tình cảm chia ra rồi sẽ có ngày tan tác
Anh chấp nhận một ngày như thế sao?
 
Anh có mệt không anh
Khi đau buồn do hai người quyết định
Có khi nào anh buồn rồi buồn tiếp
Anh chịu đựng được nỗi buồn như thế sao?
 
Anh có mệt không anh
Khi phải đưa đón người này và kẻ khác
Có khi nào người này chờ, anh bắt đợi một-lát
Còn kẻ khác cũng đồng lòng như thế sao?
 
Anh có mệt không anh
Khi chẳng biết phải chọn điều gì nữa
Vui buồn ai sẽ là người đầu tiên anh chấp chứa
Đến cuối cùng anh vẫn đung-đưa như thế sao?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s