Buồn, rất buồn

Có những ngày nhìn về phía chân mây
Mới thấy buồn sao cứ đầy lòng dạ
Người đi rồi thì cứ thành xa lạ
Sao dốc lòng cho nỗi sầu cứ đong
 
Tôi chờ ai cho ngày nhớ đêm mong
Một mối tình vĩnh hằng là không-thể
Trời sáng rồi mà sao buồn vẫn thế
Có ai dắt giùm tôi trái tim về?..
 
 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s